Skillnaden mellan inlägg, marknadsförda inlägg och annonser på Facebook Ja, vad är egentligen skillnadenmellan dessa alla olika inlägg på Facebook.